Жаңалыктар

07.03.2018ж.
Алматы онкология орталығының қызметкерлері 8 наурыз Халықаралық әйелдер күнін атап өтті.

06.03.2018ж. Алматы онкология орталығының қызметкерлері 8 наурыз Халықаралық әйелдер күнін атап өтті. Алматыдағы Ғалымдар үйінде өткен мерекелі жиынға тек орталықтың қазіргі кездегі қызметкерлері емес, сонымен қатар ұзақ жыл Алматы онкология орталығында қызмет қылып зейнетке шыққан медицина қызметкерлері де жиналды. Атаулы іс-шараға арнайы келген Рамазан Стамғазиев, Құдайберген Бекіш сынды өнер азаматтары ақ халатты әсем аруларға арнап ән шырқады. Алматы онкология орталығының бас дәрігері, м.ғ.д. Даулетбаев Дамир Абайділдәұлы сахнаға шығып ерекше көзге түскен медициналық қызметкерлерді қала әкімінің алғыс хаттарымен, Нұр Отан партиясының мақтау қағаздарымен және өз атынан алғыс хаттармен марапаттады. Бұл күні орталықта ұзақ жылдар бойы абыроймен қызмет атқарған ардагерлерде де назардан тыс қалмады. Кештің құрметті қонағы ретінде шақырылған 7 ардагерге гүл шоқтары мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Кеш соңында орталықтыңбас дәрігері сахнаға шығып тосын сый жасады. Дамир Абайділдәұлы орталықтың барлық нәзік жанды қызметкерлеріне арнап жанды дауыспен «Ана туралы жыр» орындап берді.

Толығырақ
01.02.2018ж.
3 -ші ақпан күні Алматы онкология орталығының емханасында Ашық есік күні өтеді.

3 -ші ақпан күні Алматы онкология орталығының емханасында және қаламыздың басқада емханаларында Дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күнінің аясында Ашық есік күні өтеді. Бұл күні таңғы сағат 9:00 ден 13:00 ге дейін онкомаммолог, онкоуролог және онкохирург мамандар барлық адамдарды тегін қабылдап, тексеріп, денсаулық мәселелері бойынша кеңес береді.

Толығырақ

барлық

Сатып алулар

25.08.2015ж.
Мемлекеттік сатып алу жоспары

ШЖҚ «Алматы онкологиялық орталығы» МКК мемлекеттік сатып алулар жоспары, 2015 жыл

Толығырақ
25.08.2014ж.
Мемлекеттік сатып алу қорытындысы

 Қорытынды хаттамасы 755776-2

Толығырақ

барлық

Категория 4

04.05.2017ж.
Қатерлі ісіктен қалай сақтандырамыз?

Елімізде соңғы жылдары денсаулық сақтау жүйесін, оның ішінде онкологиялық қызметті жетілдіру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды. «Қазақстан Респуб­ли­­касында онкологиялық көмекті дамытудың 2012-2016 жылдарға арналған бағдарламасын» іске асыру Қазақстан­да онкологиялық қызметтің әлеуетін ішінара ны­ғайтуға, нарықтық тетік элементтерін енгізуге, замана­уи медициналық технология трансфертін іске асыруға, ж­е­келеген онкологиялық диспансерлердің материалдық-тех­ни­калық базасын нығайтуға, обырдың ерте диагностикасы бой­ынша заманауи әдістерді енгізуге, кадрлар даярлауға ық­пал етті.Соңғы 5 жылда бағдарламаны іске асыруға 200 млрд теңгеге жу­ық қаражат жұмсалды. Бі­рақ, қабылданған бағдарлама нә­­тижесінде Қазақстанда он­ко­­логиялық қызметті жақ­сар­ту­дың жақсы жақтары орын алғ­а­ны­мен, көптеген мәселелер әлі шешімін таппай отыр. Бар­лық облыстық диспансер­лер шаруашылық жүргізу құ­қы­ғын­д­ағы мемлекеттік кәсіпорын мәр­­тебесін ала алмауда. Онко­ло­гиялық науқасты емдеу құ­ны­ның тарифтері әр­тү­р­лі, он­ко­ло­гиялық диспансерлерді жаб­ды­қтаудың бірыңғай стандарты анық­талмаған, цитостатиктерді орта­­­лық­тандырылған ері­ту ка­би­неттері бар­л­ық жерде аш­ы­л­­­маған. Қазіргі уақыт­та ем қа­былдап жатқан онко­ло­гия­лық нау­қастар санына орай онк­ологиялық қыз­мет­­ті қар­жы­лан­дыру (науқастар саны өс­­­кен сайын қаржыландыру өсе­ді) өзін өзі ақтамай, қызметті же­тіл­­діруге ықпал ете алмауда. Өй­т­кені, қаржыландыруды ұл­­ғай­­ту мақсатында әр мекеме бас­шы­сы есепке алынған онко­ло­гиялық нау­қас санын өсіруге ты­рыс­ады. Ал бұл ме­ди­ци­налық кө­мек сапасына да, ста­тис­ти­ка­ның дұрыстығына да, жалпы он­ко­­логиялық қызметті дамытуға ке­рі әсерін тигізеді. Тағы бір айта кететін жайт, бағ­дарлама аясында скрининг жүр­гізуге қомақты қа­ражат бө­лінгенмен, қатерлі ісікті анық­тау кө­лемі айтарлықтай ұл­ғай­мағ­ан. Бүгінде скринингтің осы әдіс­те­рінің тиімділігі туралы бір­­қа­­тар мәселе орын алып отыр. Мә­­­­с­елен, 2016 жылы мемле­кетте өңеш, ас­қазан, жатыр мойны, ко­­л­о­ректалдық обыр, қуықасты бе­зі, ге­па­тоц­ел­лю­лярлық обыр­дың 6 локали­за­циясы бой­ынша скрини­нг жүр­гізілді. Тексерілген 1 988 662 адамнан скрининг бойын­ша тек 2015-нен онкологиялық науқ­ас анықталды. Бұл барлық тек­серілгендердің 0,1 пайызын құрап, онкологиялық ау­руларды анықтау көр­с­ет­кішінің төм­ен­дігін және скри­нинг кезін­де бюджеттік қаражаттың тиім­сіз жұм­салғанын көрсетіп отыр. Ск­рининг бастапқы медико-са­нитарлық кө­мек (БМСК) ма­ман­дарының көмегімен жүр­гі­­з­ілетіндіктен, ұйымдастыру мә­се­лелерін дұ­­рыс шешіп, сондай-ақ, ск­ри­нингке қа­тысушылардың кә­сіби деңгейін жо­ға­ры­л­ату қа­жет еді. Десек те, онкологиялық кө­мек­ті же­тіл­діру бойынша жүр­гі­зілетін іс-шаралар тиім­ділігінің жет­кіліксіздігін мына деректерден де көруге болады. Мәселен, елімізде өлім көр­сеткіші бой­ынша қатерлі ісік­тен қайтыс болғандар 2-ші орын­да тұр (12,1 пайыз). Жыл сай­ын елімізде 17 мыңға жуық адам қайтыс болса, оның 16,9 пай­ызын өкпе обыры құ­рай­ды. Жал­пы, қатерлі ісіктерден болатын ауру көрсеткіші де өсіп, 9,7 пайызға жет­кен. Осы ретте, онкологиялық кө­­­мек­ті да­мы­тудың 2012-2016 жыл­­дарға арналған бағ­дар­ла­ма­сын іске асыру нәтижесі ха­лық пен медициналық қоғам арасында кеңі­нен талқыланбағанын атап өткен жөн. Халыққа көрсетілетін он­кологиялық кө­мек­ті дамыту үшін бұл бағдарламаны қа­б­ыл­дау тиімділігі мен қанша қаражат жұм­салғаны белгісіз. Десек те, 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мем­лекеттік бағ­дар­ламасында онколо­гия елі­міз­де денсаулық сақтауды да­мы­туд­ың 5 басымдығының бірі ре­­тінде анық­талған. Онкология – бұл муль­ти­пән­дік сала, науқасты емдеу ке­з­інде әр­түр­лі сала мамандары қаты­са­­ды: хирур­гтер, химиотерапевтер, әр ба­ғыттағы терапевтер, сәулелік терапия дә­­рі­герлері, диагностикалық құ­рал­дарда жұ­мыс істей­тін ма­манд­ар, психологтар, әлеу­мет­тік қызметкерлер. Яғни, адамның өмір сү­ру ұзақтығы мамандардың дұрыс қойған диаг­ноз­дарына, кәсіби шеберліктеріне, ем­ді дұрыс бастап, емдеу кезеңін дұрыс таң­дауына байланысты. Қазақстанда диспансерлік әдіс­­терге негіз­делген онко­ло­гия­лық қызметті ұй­ым­­дас­тыру ұс­танымдары өзін ақ­та­­ғанын атап өткеніміз жөн. Бұл қа­тер­лі ісікпен ауыратын нау­қас­­тар­ға мамандандырылған м­е­ди­циналық көмек көрсетілуін қам­­та­масыз етеді. Алайда, бізді Міндетті әлеу­­меттік ме­ди­циналық сақ­тан­дыру (МӘМС) жүйе­сі аясын­да онкологиялық қыз­метті жүр­гізу барысы алаң­да­тады. Мы­салы, Ресейде онко­логиялық нау­қас­тар­ды кез келген көп салалы клиника емдей алады. Өңірлердегі ауру­ха­налар онкологиялық нау­қас­тар­ды қа­былдай береді. Се­бе­бі, оларға міндетті меди­ци­на­лық сақтандыру бойынша ақ­ша төленеді. Ал рецидив­терге опе­рация қажет керек болса, он­кологиялық орта­лық­тарда жа­­са­лады. Ал біздің тә­жі­ри­бе­міз­де жал­пы емдеу жүр­гі­зе­тін ме­ди­циналық ұйым­дар­да, жеке клиникаларда, шетелде операция жасалып, науқастың ас­қынумен келу жағ­дай­лары көптеп орын алған. Елімізде МӘМС жүйесінің ен­гі­­зі­луі және көп салалы хиру­ргиялық ста­ционарлар, оның ішінде жекеменшік кли­ни­ка­лардың онконауқастарға опе­ра­ция жасауға рұқсат алуы обыр­дың ас­қы­нуының өсуіне әке­луі мүмкін. Сөйтіп, көп жыл­дар бойы жолға қойылған жүй­ені жо­ғалтып алуымыз мүм­кін. МӘМС жа­ғ­дайында он­ко­логиялық қызметті дамы­ту үшін қаржыландырудың ны­­­саны мен тү­рі маңызға ие. МӘМС шеңберінде он­коло­гия­­лық қызметті дамытуды қар­­­­жы­ландыру тетігі әлі жасала қойған жоқ. Он­кологиялық нау­­қастарға операция ж­асауға рұқ­­сат берілетін медициналық ұй­­ым­­­дарды аккредиттеу талап­тары қатаң бо­луы қажет. Бар­лық рецидив жағдайлары ден­сау­лық сақтау басқармасы дең­гей­інде қа­таң қаралып, лицензия­сын алуға дейінгі ша­ралар қо­л­да­нылуы тиіс. Сондай-ақ, онкологиялық нау­қастарға үш деңгейлі ме­д­и­­ци­налық көмек көрсету идея­­сын қол­даймыз. Елі­мізде он­ко­логия­ны нақты өңір­лен­ді­ру (регионали­зация) саланы ай­тарлықтай же­тіл­діруге мүм­кін­дік береді, ма­ман­дардың к­ә­сі­би деңгейін жо­ғарылатады, за­манауи құрал­дар­ды тиімді пай­далануға, жаңа техноло­гия­ны жылдам енгізуге, әр дең­гейде ме­д­и­циналық көмек көрсету стандарттарын әзір­леуге ықпал етеді. Мысалы, ұйқы бе­зінің обыры сияқты қа­тер­лі ауру сирек кез­деседі. Ал оны диагностикалаудың өзін­дік қиындықтары бар, опера­циялар да сирек жасалады, яғни асқыну мен рецидивтер жиі болады, тиісінше өлім көр­сеткіші де жоғары. Нау­қас­ты уақтылы 3 деңгейде емдеу медициналық көмек сапасын жоғарылатуға, адам өмірін ұзартуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда медициналық көмек көрсетуді 3 деңгейге бөлу cипаты көбіне орындалмайды, бұл ем­деу сапасына әсер етеді. Сондықтан онко­логиялық нау­қастарға медициналық кө­мек­ті үш деңгейлі көрсету заң­мен бек­іті­луі керек. Қалай дегенде де, әлеу­метт­ік маңызы бар ауруларға жа­татындықтан онкология қызметін қазіргі қалпында сақтап, қыз­метті қаржыландыруды мемлекет есе­бінен жүзеге асыру қажет деп санай­мыз. Өйткені, бүгінде медициналық ұй­ымдардың бір­қатарын шетелдік ин­вес­тор­ларға бе­ру мәселесі көтеріліп отыр. Бұл онкология қызметіне де қа­ты­с­ты болуы мүмкін. Сондай-ақ, бірінші кезекте пациент­тің, медициналық қыз­меткердің, мем­ле­кетт­ің мүддесін қорғап, барлық жұ­мыс та­лаптарын анықтауды ұсы­намын. Инвес­тор­­ларға мем­ле­кетт­ік тапсырысты алып, обыр­­дың күрделі формаларын диа­гнос­­тикалау мен емдеу жүр­гізіп, заманауи ме­ди­циналық құра­лдармен жабдықталған 4 облысаралық онкология орта­лы­ғын (оң­түстік, солтүстік, шы­ғыс, батыс) ашуды ұсынуға болады. Бұл орталықтарда жалпы емдеу саласы мамандарына обырды ерте диагностикалау бойынша үздіксіз оқулар жүр­гіз­у қажет. Инвесторларды елі­мі­з­де жоқ технологияларды енг­ізуге, мамандар­ды бұл тех­но­­логияларға оқытуға, ме­ди­­ци­нал­ық мақсаттағы бұй­ым­дар­ды сатып алу кезінде отандық өнімдерді алуға мін­детт­еу керек.  Жастардың онкология жөн­інде сау­ат­тылығын жоғары­ла­­ту бағдарламасын әзір­леу қа­жет. Бұл аурудың асқынған са­тысында онкопатологияның тө­мендеуіне әкеледі. Сондай-ақ, «Онкология» мем­ле­кет­тік ұлттық бағдарламасын әзір­леуді қа­жет деп санаймыз. Он­да онкологиялық қызмет мә­селелерін шешу тәсілдері мульти­пәндік болуы қажет, ден­саулық сақтау саласының қыз­меткерлері, мемлекеттік жә­не жергілікті басқару орган­дары, қоғамдық ұйымдар осы ма­ңызды мәселені шешуде бір­­лесіп күш жұмсауы керек. Яғ­ни, бағдарламаның негізгі ма­қ­са­ты – стратегияны анықтау жә­не онкологиялық аурулар мен нау­қа­стардың өлім көрсеткішінің өсу қарқынын төмендету үшін обы­рға қарсы күрестің негізгі ба­ғыттарын анықтау, емдеу са­пасын, медициналық және әлеу­меттік-еңбекпен сауықтыру ем­дерін жақсарту. Денсаулық сақтау министрі­нің тапсырмасы бойынша әзір­ле­нген «100 мәселе – 100 шешім – 100 күн» әлеуметтік жобасы аясында денсаулық сақтау мә­се­лелерін шешу жөніндегі қысқа мер­зімді іс-шаралар жоспары онкологиялық аурулардан қа­уіп­тену, қатерлі ісіктерді ерте диагностикалау, онкологиялық аурулардан болатын өлімді төмендету мәселелері бойынша халықтың сауаттылығын арттырары сөзсіз. Дамир ДӘУЛЕТБАЕВ, Алматы қалалық онкологиялық орталығының бас дәрігері, медицина ғылымдарының докторы

Толығырақ

барлық

Біздің бағамыз

Ақылы медициналық қызметтер

№ п/п Қызмет атауы Сомасы, теңге

КЕҢЕСТЕР

1 Онколог дәрігер 2 150
2 Онколог дәрігер м.ғ.д. 3 250
3 Уролог дәрігер               2 300
4 Радиолог дәрігер ж/с 2 300
5 Радиолог дәрігер м.ғ.д. 2 400
6 Гинеколог дәрігер, хирург дәрігер ж/с 2 100
7 Гинеколог дәрігер, хирург дәрігер м.ғ.д. 2 250
8 Лор дәрігер ж/с 2 050
9 Лор дәрігер м.ғ.д. 2 150
10 Кардиолог дәрігер 2 050
11 Гистолог дәрігер м.ғ.к. (10 данаға дейін шыныпрепараттарды қарау) 3 450
12 Гистолог дәрігер м.ғ.к. (10 данаға дейін блоктарды кесу) 2 800
13 Гистолог дәрігер м.ғ.к. (10 данадан астам шыныпрепараттарды қарау) 4 650
14 Гистолог дәрігер м.ғ.к. (10 данадан астам блоктарды кесу) 3 800
15 Цитолог дәрігер ж/с (шыныпрепараттарды қарау) 2 150
16 Цитолог дәрігер м.ғ.к. (шыныпрепараттарды қарау) 2 250
17 Рентгенолог дәрігер ж/с (КТ-ны дискіден қарау) 5 250
18 Рентгенолог дәрігер м.ғ.д. (КТ-ны дискіден қарау) 5 500
19 Рентгенолог дәрігер, ж/с, рентгенографияны қарау (1 сурет), маммографияны қарау (4 сурет) 2 300
20 Рентгенолог дәрігер, м.ғ.д. рентгенографияны қарау (1 сурет), маммографияны қарау (4 сурет) 2 400
21 Анестезиолог дәрігер 2 050
22 Реаниматолог дәрігер ж/с 2 650
23 Реаниматолог дәрігер м.ғ.к 2 650
24 Профессордың кеңесі 3 700
25 Психолог, психотерапевт кеңесі 700
26 Психокоррекция 3 850

ЕМ КАБИНЕТІ

1 Күретамырға құю 550
2 Күретамырға дәрі егу 500
3 Бұлшық етке дәрі егу 550
4 Жараны таңу 550
5 Биохимиялық тексеру үшін қан алу    500

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА БӨЛІМІ

Жалпы клиникалық қан зерттеуі

1 Толық қан талдауы (соның ішінде лейкоцитарлық формула және эритроциттердің шөгу жылдамдығы) 1 050
2 Тромбоциттер 500
3 Лейкоциттер 550
4 Сухарев бойынша қан ұюы 500
5 Микрореакция               550

Кіші дәреттің жалпы клиникалық зерттеуі

1 Жалпы зәр талдауы 750
2 Нечипоренко бойынша сынамалар 750
3 Зимницкий бойынша сынамалар 900
4 Зәрдің жалпы ақуызы 550
5 Зәрдегі өт пигменттері 550
6 Зәр глюкозасы 550

Гемостазиологиялық зерттеулер

1 Коагулограмма 1 400

Иммуногематологиялық зерттеулер

1 Қанның резус-факторы, тобы 1 600

Биохимиялық зерттеулер

Ферменттер

1 Трансаминаза АСТ 900
2 Трансаминаза АЛТ 900
3 Гаммаглутамилтрансфераза 950
4 Лактатдегидрогеназа 850
5 Сілті фосфатазасы 950

Субстраттар, аминоқышқылдар мен ақуыздар

1 Несепнәр 900
2 Жалпы ақуыз 950
3 Креатинин 950
4 Ферментативті глюкоза 950
5 Тимолды сынама 650
6 Билирубин (жалпы) 1 100
7 Билирубин (тікелей) 1 000
8 Зәр қышқылы  700
4 Креатинкиназа               850
5 Холестерин 1 050
6 Триглицеридтер 700
9 Бауыр сынамалары (АЛТ, АСТ, жалпы билирубин, тікелей билирубин, тимолды сынама) 2 800
10 Бүйрек сынамалары (жалпы ақуыз, несепнәр, креатинин) 1 850

Электролиттер және бейорганикалық заттар

1 Кальций 800
2 Магний 800
3 Темір 850
4 Фосфор 850

Несеп-жыныстық шығынды тексерулері

1 Тазалық деңгейін тексеруге арналған жағынды алу 1 200

ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРДЫҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ

1 АИТВ-ге қатысты антиденелерді анықтау 1 500
2 В гепатитіне қарсы антиденелерді анықтау 1 350
3 В гепатиті вирусына қарсы антиденелерді анықтау, растаушы сынақ 1 400
4 С гепатитіне қарсы антиденелерді анықтау 1 300
5 С гепатитіне қарсы антиденелерді анықтау, растаушы сынақ 1 500
6 Хламидиялар 1 400
7 Кәдімгі герпес вирусы 1 450
8 Цитомегаловирус 1 450
9 Токсоплазмоз 1 450
10 Микоплазмоз 1 350
11 Уреаплазмоз 1 350
12 Мерез қоздырушысына қатысты жиынтық антиденелерді анықтау 1 300
13 Вассерман реакциясы 900

В гепатиті маркеріне қарсы антиденелерді анықтау

1 Анти Нве-антиген 1 450
2 HBsAq-антиденелер 1 450
3 Hbcor-IqGM 1 400

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ОНКОМАРКЕРЛЕРІ

1 Простатаның ерекше антигені (PSA) 2 400
2 Простатаның еркін ерекше антигені (free PSA) 2 300
3 Қатерлі ісік-эмбриональды антиген (ҚІЭА) 2 100
4 Альфа-фетопротеин (АФП) 2 100
5 OV-monitor (СА 125) 2 200
6 BR-monitor (15.3) 2 550
7 CYFRA 21.1 (өкпе, қуық қалбыршағы) 2 800
8 Нейронға тән енолаза (орталық және шеткі жүйке жүйесі, өкпе, эндокрин жүйесі) НСЭ 2 300
9 S100 (меланома, бас миы) 5 700
10 GI-monitor (СА 19.9) 2 300

Әйелдерге арналған онкологиялық тексерулер

1 Толық қан талдауы, АФП, ҚІЭА, Са 19.9, Са 125, Са 15.3 9 250

Ерлерге арналған онкологиялық зерттеу

1 Толық қан талдамасы, АФП, ҚІЭА, Са 19.9, жалпы PSA, еркін PSA 9 200

ҚАЛҚАНША БЕЗ ГОРМОНДАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ

1 Т 3 (Трийодтиронин) 2 850
2 Т 4 (Тироксин) 2 650
3 ТТГ (Тиреотропный гормон) 2 350
4 Тиреоглобулин (ТГ) 2 150
5 Анти- ТПО (тиреопероксидазаға қатысты а/д) 2 350
6 Анти- ТГ (тиреоглобулинге қатысты а/д) 2 350

АДАМНЫҢ РЕПРОДУКТИВТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ БАҒАСЫ

1 Кортизол 2 300
2 Эстрадиол 2 300
3 ФЫГ (фолликулды ынталандырушы гормон)                2 200
4 ЛГ (лютеиндеуші гормон) 2 200
5 Прогестерон 2 300
6 Пролактин 2 200
7 ХГЧ (хорионды гонадотропин) 2 450

ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Фиброгастродуоденоскопия

1 ФЭГДС №1 А 5 100
2 ФЭГДС№1 Б 8 550
3 ФЭГДС №1 В 14 200
4 ФЭГДС №2 20 000

Фиброларингоскопия

1 ФЛС №1 А 4 550
2 ФЛС №1 Б 7 100
3 ФЛС №1 В 12 450
4 ФЛС №2 емдік фиброларингоскопия 14 550

Фибробронхоскопия

1 ФБС №1 А 4 550
2 ФБС №1 Б 7 100
3 ФБС №1 В 14 450
4 ФБС №2 санациялық бронхоскопия 14 550

Ректороманоскопия

1 РРС №1 А 4 200
2 РРС №1 Б 6 600
4 РРС №2 12 900

РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУЛЕР

1 Маммография (2 проекция) 5 000
2 КТ-ирригография 30 450
3 КТ-гастрография 30 450
4 КТ-цистография 30 450
5 Пероральды және ретроградты контрасттауды қамтитын рентгендік компьютерлік томография 30 400
6 Күретамыр ішілік контрасттық күшейтудің қамтитын рентгендік компьютерлік томография (бір анатомиялық аймақ) 33 200
7 Рентгендік компьютерлік томография (бір анатомиялық аймақ) 16 850
8 КТ көмегімен көлемді дозиметрлік жоспарлау 16 850
9 Бас миының КТ-сы 16 850
10 Гипофиз КТ-сы 16 850
11 Самай сүйегі КТ-сы (орта және ішкі құлақ) 16 850
12 Самай-төменгі жақ буындары КТ-сы 16 850
13 Қосалқы қуыстар КТ-сы 16 850
14 Бет сүйегі КТ-сы 16 850
15 Мойын КТ-сы (мұрын-жұтқыншақ, көмей, жұтқыншақ, лимфалық түйіндер, қан тамырлары, жұмсақ тіндер)       16 850
16 Омыртқаның мойын бөлігінің КТ-сы 16 850
17 Өкпе және өкпеқап қуысы КТ-сы (қабырға, төс сүйек) 16 850
18 Омыртқаның төс бөлігінің КТ-сы 16 850
19 Қарынның жоғары бөлігінің КТ-сы (бауыр, өт қабы, көкбауыр, ұйқы безі) 16 850
20 Құрсақ қуысы және ішперде артындағы кеңістік КТ-сы (бауыр, көкбауыр, өт қабы, ұйқы безі, бүйректер, бүйрек бездері)             16 850
21 Несеп жүйесі КТ-сы (бүйректер, бүйрек бездері, қуық қалбыршағы), қуық қалбыршағы толық кезде 16 850
22 Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің КТ-сы 16 850
23 Кіші жамбас КТ-сы 16 850
 

Иық буындары және жоғары иық иіні (бұғана, жауырын) КТ-сы:

24 1 буын 12 050
25 2 буын 16 850
 

Жамбас буындары және жамбас сүйектері КТ-сы

26 1 буын 12 050
27 2 буын 16 850
  Білек буындары КТ-сы:  
28 1 буын 12 050
29 2 буын 16 850
  Тізе буындары КТ-сы:   
30 1 буын 12 050
31 2 буын 16 850
 

Білезік КТ-сы (кәріжіліктік-білезік буыны, білезік сүйектері, білезіктің ұсақ буындары)

32 1 сүйек    12 050
33 2 сүйек    16 850
 

Табан КТ-сы (жіліншік-табан буыны, табан сүйектері, табанның ұсақ буындары)

34 1 табан 12 050
35 2 табан 16 850

Рентгендік-хирургиялық шара

1 Пункцияны қамтитын маммография (2 проекция) 5 400
2 Дуктография (2 проекция) 9 150
3 Компьютерлік томография бақылауымен орындалатын диагностикалық пункциялар 16 850
4 Компьютерлік томография бақылауымен орындалатын емдік пункциялар 16 850
5 Трепан-биопсия 8 400

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

1 Құрсақ қуысының кешенді тексеруі 4 850
2 Кіші жамбас мүшелерін кешенді тексерісі      4 600
3 Бауыр және өт қабы УДЗ-сы 2 950
4 Бір бүйрек УДЗ-сы 2 300
5 Бүйректер УДЗ-сы 3 250
6 Қалқанша без УДЗ-сы 2 950
7 Қалқанша жанындағы бездер 4 050
8 Жергілікті лимфалық ағып қайту аймағынсыз сүт бездерінің УДЗ-сы 3 100
9 Жергілікті лимфалық ағып қайту аймақтарын қамтитын сүт бездері УДЗ-сы              4 500
10 Ішперде артындағы кеңістік УДЗ-сы 3 700
11 Жұмсақ тіндер УДЗ-сы 2 950
12 Қуық қалбыршағы УДЗ-сы 2 950
13 Ұма УДЗ-сы       2 950
14 Бір мүшені тексеру 2 950
15 Лимфалық ағып қайту аймағының тексерісі (бір анатомиялық аймақ) 2 950
16 Дозиметрия үшін тін мен өскін орны тереңдігін ультрадыбыстық жолмен анықтау 2 350
17 Трансвагиналдық тексеру 3 050
18 Трансректалдық тексеру 3 050
19 Трансуретралдық тексеру 3 050
20 Өңеш аралық УДЗ 2 900
21 Түрлі түсті доплерлік карталау 2 750
22 Үш-төрт өлшемді УДЗ 4 200
23 Энергиялық доплерлік тексеріс 2 900
24 Эхо КГ 700
25 ЭКГ 700

УДЗ бақылауы арқылы орындалатын хирургиялық шаралар

1 УДЗ бақылаумен орындалатын пункция 3 900
2 Бауырдағы өскін пункциясы 3 900
3 Орбитадағы өскін пункциясы 3 900
4 Ішперде артындағы кеңістіктегі өскін пункциясы 4 850
5 Простатадағы өскін пункциясы 3 900
6 Трепан-биопсия 8 400

ЦИТО-ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГЕ МАТЕРИАЛ АЛУ

1 Аспирациялық пункциялық биопсия 2 000
2 Зерттеуге материал алу 800
3 Қынап жағындысын алу 700
4 Буын пункциясы 8 400
5 Стернальды пункция  9 000
6 Трепан-биопсия 8 400

ЛОР ШАРАЛАРЫ

1 Гистологиялық және цитологиялық тексерулерді қамтитын ауыз қуысы және жұтқыншақ өскіндерінің биопсиясы, соның ішінде із жағындысын алу 1 900
2 Мойын маңындағы перифериялық лимфалық түйіндердің пункциясы         9 500
3 Қалқанша безі өскіндерінің жіңішке инелік пункциясы           2 900
4 Гистологиялық және цитологиялық тексерулерді қамтитын сыртқы және орта құлақ өскіндерінің биопсиясы, соның ішінде із жағындысын алу 1 900
5 Дәрілік заттарды көмейге құю 2 050
6 Мұрын қуысын дәрілік заттармен өңдеу 2 050
7 Таңдай бадамшаларын дәрілік заттармен жуу 2 050
8 Трахеостомиялық түтіктерді өңдеу және ауыстыру 2 050
9 Онкологтың бас және мойын ісігін қарауы, диагностикалық фиброларингоскопия 4 550

УРОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАР

1 Қуықалды безінің трансректаллық биопсиясы 9 650
2 Диагностикалық және емдік цистоскопия 3 950
3 Дәрілік заттарды қабыршақ ішіне құю 3 700
4 Дәрілік заттарды қабыршақ ішіне құю (БЦЖ терапиясы) 34 200
5 Көп күндік катетерлерді орнатуды қамтитын қуық қалбыршағына катетер орнату 3 800
6 Эпицистостомаларды байлау және ауыстыру              3 300

ДЕРМАТОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАР

1 Гистологиялық және цитологиялық тексерулерді қамтитын терілік өскіндердің биопсиясы, соның ішінде із жағындысын алу 13 950
2 Тері және тері шелмайы өскіндерінің пункциясы 13 950
3 Перифериялық лимфа түйіндерінің пункциясы 13 250
4 Тері және перифериялық лимфа түйіндердегі өскіндердің ашық биопсиясы 14 250
5 Өкпеқаптың емдік-диагностикалық пункциясы 13 250
6 Түрлі дәрілік құралдармен жасалатын таңу 6 650
7 Терідегі өскіндердің дерматоскопиясы 15 100

СПИРОГРАФИЯ

1 Спирография 1 900

ЦИТО ЖӘНЕ ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

1 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (1 тілім) 1 400
2 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (2 тілім) 2 100
3 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (3 тілім) 2 750
4 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (4 тілім) 3 450
5 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (5 тілім) 4 100
6 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (6 тілім) 4 800
7 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (7 тілім) 5 450
8 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (8 тілім) 6 150
9 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (9 тілім) 6 800
10 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (10 тілім) 7 500
11 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (11 тілім) 8 150
12 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (12 тілім) 8 850
13 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (13 тілім) 9 500
14 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (14 тілім) 10 200
15 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (15 тілім) 10 850
16 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (16 тілім) 11 550
17 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (17 тілім) 12 200
18 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (18 тілім) 12 850
19 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (19 тілім) 13 550
20 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (20 тілім) 14 200
21 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (21 тілім) 14 900
22 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (22 тілім) 15 550
23 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (23 тілім) 16 250
24 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (24 тілім) 16 900
25 Операциялық материалдың гистологиялық зерттеуі (25 тілім) 17 600
26 СISH Her 2/nev 100 650
27 Иммундық-гистохимиялық зерттеу (бір сынақ) 9 900
28 Сүт безінің иммундық-гистохимиялық зерттеуі (Герцеп сынағы) 35 850
29 Сүт безінің иммундық-гистохимиялық зерттеуі (4 сынақ) 20 900
30 Сүт безінің иммундық-гистохимиялық зерттеуі (Герцеп сынағымен бірге 4 сынақ) 47 600
31 5 сынақтың дифдиагностикасы 26 500
32 Лимфа түйіндерінің иммундық-гистохимиялық зерттеуі (10 сынақ) 45 500
33 Цитологиялық зерттеулер 1 050
34 Операциялық материалдың экспресс цитологиялық зерттеуі 1 250

СӘУЛЕМЕН ЕМДЕУ (1 сеанс)

1 Рентгенотерапия 3 800
2 Гамма-Мед + қуыс ішілік сәулелік терапия 8 400

СТАЦИОНАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР (ТӨСЕК-КҮН)

КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАР

1 1 т/к 2 000

ГИНЕКОЛОГИЯ БӨЛІМІ

1 1 т/к 7 300

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАЦИЯ БӨЛІМІ

Наркоз бағасы

1 I күрделілік деңгейі (тұтас тамыр ішілік анестезия (ТТА)+ өз бетімен тыныс алу) 33 000
2 II күрделілік деңгейі (ТТА+өкпенің жасанды түрде желдетілуі (ӨЖЖ)) 32 550
3 III күрделілік деңгейі (ТТА+ӨЖЖ+ЭДА) 44 900
4 Көп модальды біріккен анестезия 50 850
5 Анестезиологиялық көмек (диагностикалық)              5 000
6 Операция алдындағы дайындық (1 тәулік) 12 150
7 Севоран+ӨЖЖ               38 800
8 Реанимациялық бөлімде болу (2-3 сағатқа ояну кезеңі) 3 000
9 1 т/к құны 12 050
10 Катетер құнынсыз ірі күретамырды катетерлеу 2 300
11 Катетер құнымен ірі күретамырды катетерлеу 10 250
12 Эпидуралдық катетерлеу 10 000

ХИРУРГИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЖЫНЫС МҮШЕЛЕРІНЕ ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР

  I күрделілік деңгейі      
1 Жатыр мойнын конустау 9 500
2 Лапароцентез 9 500
3 Сыртқы жыныстық мүшелердегі жұмсақ тінді өскіндерді 5 см дейін алып тастау 9 500
  II күрделілік деңгейі     
1 Гистерорезектоскопия              26 700
2 Гистероскопия: 26 700
3 Қосалқылардың, кисталардың өскіндерін лапароскопиялық түрде алып тастау, овариоэктомия 26 650
4 Овариоэктомия 24 800
5 Аднексэктомия 24 800
6 Бір жақты қарапайым вульвэктомия 24 800
  ІII күрделілік деңгейі    
1 Аналық без ісіктерін 15 см дейін алып тастау 31 100
2 Жатырдың қосалқылармен бірге және оларсыз қынап үстілік ампутациясы 31 100
3 Диагностикалық лапаротомия 33 700
4 Консервативті миомэктомия 31 100
  IV - V күрделілік деңгейі  
1 Жатырдың қосалқылар(мен)сыз экстирпациясы 38 300
2 Лапароскопиялық ампутация, жатыр экстирпациясы              41 650
  VI күрделілік деңгейі   
1 Жатыр мойны тұқылының экстирпациясы 50 150
2 Кеңейтілген вульвэктомия 50 850
  VII күрделілік деңгейі  
1 Жатыр мойны қатерлі ісігі кезінде жатырдың қосалқылармен бірге кеңейтілген экстирпациясы 67 550
2 Аналық без қатерлі ісігі кезіндегі операция 64 050

ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАР

1 Қынап санациясы 1 300
2 Аспирациялық биопсияны алу 2 000
3 Қынап жағындысын алу 700
4 Онкоцитологияға материал алу 1 200
5 Дәрілік заттары бар қынап тампондарын енгізу (5 тампон) 1 100
6 Жатыр ішілік бала көтертпейтін құралдарды алу және салу 1 500
7 Жатыр ішілік бала көтертпейтін құралдарды алу және салу (күрделі жағдайлар) 3 000
8 Жатыр мойны эрозиясының биопсиясы 3 000
9 Жатыр мойны эрозиясының диотермокоагуляциясы, диотермокоагуляциямен жою 5 000
10 Полипэктомия 2 200
11 Кольпоскопия 2 500
12 Қайталама кольпоскопия 2 300
13 Электроэксцизия 8 000
14 Дәрілік заттармен (солковапин, солкодерин) орындалатын коагуляция 7 500
15 Электроконизация 8 700
16 Цервикальды арна мен жатыр қуысын диагностикалық қырнауы 8 050

ҚҰРСАҚ ҚУЫСЫ МҮШЕЛЕРІНЕ ОРЫНДАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР

  II күрделілік деңгейі     
1 Диагностикалық лапаротомия 23 350
2 Диагностикалық лапароскопия 21 700
3 Гастростомия 15 700
4 Абсцестің қалдық қуыстарын тері арқылы құрғату 17 550
5 Илеостоманы жабу 32 100
  III-IV күрделілік деңгейі  
1 Шап, кіндік жарықтарының пластикасы 32 750
2 Вентралдық жарықтардың пластикасы 35 550
3 Холецистоэнтероанастомоз 48 950
4 Лапароскопиялық холецистэктомия 38 450
5 Холецистэктомия 33 650
6 Тік ішектегі полипэктомия, геморройэктомия 24 650
7 Гастроэнтероанастомоз 36 050
8 Тері аралық және бауыр аралық холангиостомия 26 450
9 Сафенэктомия 31 050
10 Ішек стомаларын салу 31 050
  V күрделілік деңгейі     
1 Колостома жабу, жуан-тоқішек анастомозын салу 44 450
2 Эхинококкэктомия 52 350
3 Ұйқы безі кисталарының дренажы; Спленэктомия 45 900
4 Ішек резекциясы 45 850
5 Холедох дренажын қамтитын лапароскопиялық холецистэктомия 39 150
6 Құрсақ қуысы кисталарын алу 45 850
  VI-VII күрделілік деңгейі  
1 Асқазан резекциясы; гемиколонэктомия; ішперде артындағы кеңістік ісіктері мен кисталарын алып тастау 73 200
2 Өңештің субтоталды резекциясы; гастрэктомия; ұйқы безі резекциясы 80 950
3 Бауырдың қалыптан тыс резекциялары 110 900

ХИРУРГИЯЛЫҚ ШАРАЛАР

1 Флегмонаны ашу (дренажбен) 3 750
2 Абсцестерді ашу 3 750
3 Күбірткелерді ашу (дренажбен) 3 550
4 Көбекірген тырнақты алып тастау 3 550
5 Лимфа түйіндерін алып тастау 8 250
6 Амбулаторлық бастапты хирургиялық өңдеу 4 950

ТАҢУЛАР

1 Қарапайым таңу 1 000
2 Күрделі таңу 1 200

СҮТ БЕЗІНДЕ ОРЫНДАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР

  I күрделілік деңгейі  
1 Маститті ашу және дренаждау 21 400
2 Сүт безінің секторальды резекциясы 26 950
3 Сүт безі папилломаларын алып тастау 8 500
  ІI күрделілік деңгейі  
1 Сүт безінің ауқымды секторальды резекциясы 28 850
2 Аугментация 34 950
3 Қарапайым мастоэктомия 25 200
  ІІI күрделілік деңгейі    
1 Сүт безінің бір қосымша бөлігін алып тастау 27 100
2 Сүт безінің екі қосымша бөлігін алып тастау 41 200
  IV күрделілік деңгейі   
1 Сүт безінің редукциясы (кішірейту) 36 050
2 Редукциялық маммопластика (тартып қою) 36 000
3 Сүт безінде орындалатын реконструкциялық-пластикалық операциялар (имплант құнынсыз) 64 900
4 Косметикалық тігістер 4 600
  V күрделілік деңгейі  
1 TRAM-қиықпен сүт безінің ұзақ мерзімді реконструкциясы  70 250
2 Инплантпен бірге сүт безінің торакодорзалдық қиықпен қалпына келтіру операциясы 70 250

СҮТ БЕЗДЕРІНДЕГІ ТАҢУЛАР

1 Таза 1 000
2 Іріңді 1 200

ӨКПЕ МЕН КӨКІРЕКОРТА МҮШЕЛЕРІНЕ ОРЫНДАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР

  I күрделілік деңгейі      
1 Өкпедегі өскіндердің трансторакалдық пункциясы 8 800
2 Өкпеқап қуысының дренажы 8 800
3 Көкірекортадағы өскіндердің парастерналдық пункциясы 8 800
  ІI күрделілік деңгейі  
1 Емдік-диагностикалық эндовидеоторакоскопия 30 450
2 Диагностикалық медиастинотомия 30 450
  ІІI күрделілік деңгейі  
1 Диагностикалық торакотомия               39 600
2 Өкпедегі өскіндердің прецизиялық резекциясы 44 000
3 Суб- және сегменттік бронхтардың экстирпациясын қамтитын өкпедегі өскіндердің прецизиялық резекциясы 44 000
4 Өкпе эхинококэктомиясы 48 400
5 Өкпедегі өскіндердің эндовидеоторакоскопиялық прецизиялық резекциясы 51 650
  IV күрделілік деңгейі   
1 Өкпе сегментэктомиясы 53 750
2 Бронхотомия 53 750
  V күрделілік деңгейі     
1 Көкірекорта ісіктерінің операциясы 59 450
2 Тимомэктомия               72 100
  VI күрделілік деңгейі  
1 Өкпе лобэктомиясы 93 500
2 Өкпе билобэктомиясы 93 500
3 Көкірек қуысы мүшелерінің қайталама операциялары 93 500
  VII күрделілік деңгейі  
1 Пневмонэктомия 115 600
2 Бронхтардың қалыпқа келтіру және пластикалық операциялары 115 600
3 Кеңірдек пен кеңірдек бифуркациясының қалыпқа келтіру-пластикалық операциялары 114 950
4 Жоғарғы қуыс күретамырдың шунтталуын қамтитын көкірекорта ісігін алып тастау 114 950

ТЕРІ, СҮЙЕК ЖӘНЕ ЖҰМСАҚ ТІНДЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

  ІI күрделілік деңгейі  
1 Сүйектегі қатерсіз ісіктерді (сүйек-шеміршек экзостоздары, остеомалар және энхондромдар, т.б.) алып тастау 29 350
2 Тері және жұмсақ тін ісіктерін 7 см дейін алып тастау 16 750
  ІІI күрделілік деңгейі  
1 Тері-май және тері-бұлшық ет қиықтары пластикасын қамтитын 7 см асқан тері ісіктерінің электрорезекциясы 59 850
2 Үлкен көлемді тері және жұмсақ тін ісіктерін алып тастау (7 см астам) 21 050
3 Аяқ-қол ампутациясы 59 850
4 Омыртқа ісіктерінің экскохлеациясы 59 850
5 Гомо- және аутопластикасын қамтитын омыртқа ісіктерінің экскохлеациясы 59 850
6 Тері-май мен тері-бұлшық ет қиықтары пластикасын қамтитын 7 см артық тері ісіктерінің электрорезекциясы 59 850

БАС ЖӘНЕ МОЙЫН МҮШЕЛЕРІНІҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

  I күрделілік деңгейі  
1 Ашық биопсия 23 000
2 Трахеостомия 18 900

ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

1 Көмей ісіктерін алып тастау 43 000
2 Мұрын қуысы ісіктерін алып тастау 40 100
  ІI күрделілік деңгейі  
1 Сыртқы ұйқы артериясын таңу 26 550
2 Әр түрлі қалқанша без, қалқансерік без резекциялары 30 150
3 Сыртқы есту жолы, ауыз қуысы мен тілдің шырышты қабықшасының қатерсіз ісіктерін алып тастау 34 950
4 Жұмсақ тін ісіктерін 7 см дейін алып тастау 19 800
5 Папилломаларды, полиптерді, киста фибромасын және көмей ісіктерінің басқа түрлерін алып тастау 31 350
  ІІI күрделілік деңгейі  
1 Үлкен көлемді жұмсақ тін ісіктерін алып тастау (7 см астам) 22 100
2 Құлақ маңы және жақ асты сілекей безінің, төменгі және жоғарғы жақ тілінің, көмей мен мұрын-жұтқыншақ резекциясы (6 см дейін) 43 000
3 Тироидэктомия 35 900
4 Шағын көлемді төс асты зобын алып тастау 35 900
5 Мойын және ауыз-жұтқыншақтың мүшеден тыс қатерсіз ісіктерін алып тастау (5 см дейін) 40 550
6 Фарингостома пластикасы 46 750
  IV күрделілік деңгейі  
1 Құлақ маңы және жақ асты сілекей безі, төменгі және жоғарғы жақ тілі, көмей мен мұрын-жұтқыншақ резекциясы (6 см дейін) 37 100
2 Үлкен көлемді төс асты зобын алып тастау 38 150
3 Мойын және ауыз-жұтқыншақтың мүшеден тыс қатерсіз ісіктерін алып тастау (5 см артық) 44 350

НЕСЕП-ЖЫНЫСТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ (УРОЛОГИЯ)

  I күрделілік деңгейі  
1 Цистоскопия 11 900
  ІI күрделілік деңгейі  
1 Орхиэктомия; орхифуникулэктомия 22 450
2 Цистостомия 27 400
3 Циркумцизия 15 700
4 Ен қабықтарының шемені кезіндегі Бергман және Винкельман операциялары 23 450
5 Варикоцел кезіндегі операция 24 200
  III-IV күрделілік деңгейі  
1 Трансвезикальды электрокоагуляция             20 700
2 Цистостолитотомия 32 600
3 Диагностикалық лапаротомия 33 100
  V күрделілік деңгейі  
1 Қуық қалбыршағындағы өскіндердің трансуретральды резекциясы 39 100
2 Простатаның трансуретральды резекциясы 39 100
3 Қуық қалбыршағының резекциясы 44 450
  VI күрделілік деңгейі  
1 Пиелолитомия 39 150
2 Уретеролитотомия 39 150
3 Аденомэктомия 39 300
4 Русанов, Холцев, Соловов бойынша үрпі құрылымының пластикасы 43 000
  VII күрделілік деңгейі  
1 Радикальды нефрэктомия 34 750
2 Бүйрек резекциясы 40 150
3 Қуық қалбыршағы пластикасы 31 400
4 Радикальды простатэктомия 40 350
5 Зәрдің түрлі деревацияларын қамтитын радикальды цистоктомия 42 400
6 Ер адамдардағы ендерді эндопротездеу 38 450
7 Жыныс мүшесін интрокавернозды түрде протездеу 29 800

Анықтама беру

1 Анықтама 1 000

МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Генетикалық бейімділік

1 Сүт безі мен аналық без қатерлі ісігіне бейімділік 37 200

ПТР инфекциялары

1 В гепатит вирусы, сапалық (HBV, qualitative) 2 700
2 В гепатит вирусы, сандық (HBV, quantitative) 8 150
3 С гепатит вирусы, сапалық (HСV, qualitative) 2 700
4 С гепатит вирусы, сандық (HСV, quantitative) 8 150
5 С вирусты гепатитін генотиптеу (HCV 1a,1b,2,3a генотиптері) 8 500
6 D гепатит вирусы (HDV, сапалық) 3 200
7 А гепатит вирусы (HAV, сандық) 2 700
8 Интерлейкин генінде полиморфизмдерді анықтау — IL-28B (вирусты С гепатитін емдеу тиімділігінің болжалды факторы) 14 250

Урогенитальды инфекциялар

1 Кандида альбиканс (C. аlbicans) 1 600
2 Хламидия Трахоматис (Ch. trachomatis) 1 600
3 Гарднерелла вагиналис (G. vaginalis) 1 600
4 Микоплазма хоминис (M.hominis) 1 600
5 Микоплазма гениталиум (M. genitalium) 1 600
6 Нейссерия гоноррея (N. gonorrhoeae) 1 600
7 Трихомонада вагиналис (Tr. vaginalis) 1 600
8 Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma spp.) 1 600
9 Урогенитальды инфекцияларға тексерілу кешені (8 позиция) 12 400

Герпес вирусының инфекциялары

1 Цитомегаловирус (CMV) 1 600
2 Эпштейн-Барр вирусы (Epstein-Barr virus) 2 150
3 I-II типті кәдімгі герпес вирусы (HSV I-II) 1 600

Папиллома вирусының инфекциялары

1 Адам папилломасы вирусы  16 (HPV 16) 1 700
2 Адам папилломасы вирусы  18 (HPV 18) 1 700
3 Адам папилломасы вирусы  6/11 (HPV 6/11) 1 700
4 Адам папилломасы вирусы  31/33 (HPV 31/33) 1 700

TORCH инфекциялары

1 Токсоплазма гонди (Tox. gondii) 1 600